Melkveehouderij

Ons bedrijf bestaat uit een ligboxenstal voor 250 stuks melkvee en daarlangs een stal die een zelfde aantal stuks jongvee kan herbergen. Er wordt gemolken in een 22-stands carousel melkstal. Deze heeft een capaciteit van 90-100 koeien per uur.

 

Veestapel

 

Van oorsprong herbergde ons bedrijf een veestapel zoals die overal voorkwam indertijd hier in de streek; het Maas Rijn IJsel vee (MRIJ).
In 1985 werd er voorzichtig begonnen met het Holsteinras (HF). Belangrijkste reden was toch wel om het uierbeeld te verbeteren. Daarlangs was de bijbehorende produktieaanleg uieraard ook mooi meegenomen.

 
De eerste Holsteinkruislingen voldeden volledig aan onze verwachting; mooie uiers, hoge produktie, en tevens meteen een dier zo gebouwd, dat indertijd in onze ogen wenselijk was. Helaas bleek na het doorkruisen met het Holsteinras, dat er steeds meer een dier ontstond, wat naast haar superieure melkaanleg en uiervorm, ook minpunten met zich meedroeg. De eerste lebmaagdraaïingen deden haar intrede. Kalfziekte, slepende melkziekte en vaker aan de nageboorte blijven staan, waren allemaal zaken welke we voorheen amper kenden met onze MRIJ koeien.
 


Vanf 1988 werd er daarom - mondjesmaat - begonnen met het insemineren van Montbéliarde- en Zweeds Roodbont (SRB) sperma.
Het was een wat ongelukkige start; het werd amper gedaan in Nederland in die tijd, de Montbéliardekalveren werden moeizaam geboren, terwijl de Zweedse kalfjes indertijd massaal voor de bijl gingen door een hardnekkig diarreevirus op het bedrijf. Ondanks die tegenvallers bleken de enkele kruislingen die we aan de melk kregen, wonderbaarlijk goed te voldoen.

 

 
 


Hoe is de situatie op de dag van vandaag?

In de nazomer van 2016 besloten wij om gezondheidsredenen de melkveehouderij vaarwel te zeggen. Vrij kort daarop kwam de RVO met de '14 cent regeling'. Dit hield in dat wanneer je het laatste kwartaal van 2016 minder zou melken dan het laatste kwartaal van 2015, je voor elke liter minder 14 cent kreeg. 

Tevens kwam onze zuivelverwerker Royal Friesland Campina (RFC) met een vergoeding van 10 cent per niet geleverde liter.

In het najaar werd er bekend dat er een stoppersregeling zou komen. Dit plan maakt deel uit van een groter geheel om fosfaatproductie uit Nederland weg te halen. Dit omdat ons land volgens Brussel teveel fosfaat produceert.

Voor deze regeling hebben wij ons aangemeld. Op voorhand hiervan besloten wij om de koeien met de meeste melk alvast weg te doen zodat we konden stoppen met melken, een ondertussen te zwaar belastend karwei geworden. De rest van de koeien zal gefaseerd vertrekken aangezien een groot deel drachtig is en we die eerst laten afkalven voordat ze gaan.

Het jongvee blijft lopen en sinds enkele maanden worden die allemaal geïnsemineerd met een vleesras. De bedoeling is om hier een koppel vleesvee uit te fokken zodat er in elk geval nog vee blijft lopen op ons bedrijf. Omdat we graag hebben dat ze straks als vaars makkelijk afkalven hebben we gekozen voor het ras 'Speckle Park'. Dit geeft als het goed is lichte kalfjes van 35-40 kilo.

Speckle Park stier Warrior (KI Samen)

Ondertussen lopen er al wat kalveren rond van een Belgische Wit Blauwe stier. Hiervan worden er dit jaar nog meer geboren uit de koeien die nu nog aanwezig zijn.

Belgisch Wit Blauwe stier Noud (KI Samen)

Naar de toekomst toe kijkend zullen we evengoed voor enkele belangrijke keuzes komen te staan, want wat is wijsheid? Het bedrijf verder employen als een akkerbouwbedrijf met wat vleesvee? Of ons realiseren dat er op deze manier een aardig stukje kapitaalsvernietiging plaats vindt? Het bedrijf is gewoon instapklaar om 250 koeien te kunnen melken met bijbehorend jongvee. Misschien is het beter om het bedrijf over te doen aan een andere melkveehouder om vervolgens zelf een akkerbouwbedrijf te kopen met mogelijkheid tot het houden van wat vleesvee.

Ach, de tijd zal het ons leren. Eerst 2017 maar eens door zien te komen.