Hof van Postel - Akkerbouw

Langs het melkvee is er ook altijd de akkerbouw gebleven.
Generaties geleden waren er overal de gemengde bedrijfjes te vinden; wat koeien, kippen, wat varkens en daarnaast diverse teelten van voedergewassen.
Henk's ouders zijn hier in principe altijd aan vast blijven houden. In plaats van zich te specialiseren in een tak, is er tot tegenstelling van de varkens en de kippen, altijd plaats en tijd gebleven voor diverse akkerbouwteelten, zoals suikerbieten, granen en aardappelen.

Ook Henk heeft deze akkerbouwgenen meegekregen en heeft zodoende de akkerbouw nooit onder laten sneeuwen door de veeteelt.
In de jaren 1998 tot 2005 is de akkerbouw zelfs sterk uitgebreid. In samenwerking met twee collega's werd er middels grondruil, samenwerking en teeltuitbestedingen, jarenlang grootschalig suikerbieten, aardappelen, granen en diverse groentes geteelt.
In 2005 is het bedrijf in Veldhoven echter definitief afgestoten. Hierdoor werd het grondareaal gehalveerd. Vanaf toen is besloten om zelfstandig alleen nog maar suikerbieten, granen, aardappelen en voedergewassen te blijven telen op kleine schaal; tesamen ca 60 ha aan akkerbouwgewassen.

De akkerbouw zal waarschijnlijk nooit verdwijnen op Hof van Postel. Daarvoor zit de passie voor deze tak te sterk verankerd in de genen.
 

Spinazieteelt

 

Waspeenteelt 

Maisteelt

Aardappelteelt

 

Bietenteelt