Hof van Postel door het jaar heen

Welke maand we ook nemen; op Hof van Postel is altijd wat te doen!

 

Januari

Dit is 1 van de wintermaanden waarin de nadruk ligt op het werk in de stal en met het vee. Onderhoudswerk zoals het reviseren van de vlotters in de drinkbakken, het nalopen van de ligboxen; staat alles nog goed vast? Zijn er kapotte boxklemmen die vervangen moeten worden ontbreken, of ontbreken er vergrendelklepels op het voerhek? In deze 'rustige' maand wordt geprobeerd dergelijke klusjes te klaren.

Daarnaast wordt er stiekem ook al een beetje aan het 'buitenwerk' gedacht. Het bouwplan wordt opgesteld, het bemestingsplan wordt gemaakt en berekend zodat we in het voorjaar precies weten hoeveel mest er naar welke percelen moeten.

 

Februari

Deze maand geldt de uitdrukking 'het kan vriezen het kan dooien' letterlijk. Is het dooi kan er vanaf half februari een begin gemaakt worden met het uitrijden van de drijfmest en vaste mest. Maar de kans dat het vriest, de bodem hard is, en dus mest uitrijden verboden is, is levensgroot aanwezig. Belangrijk is dat we de dierlijke mest deze maand uitrijden zogauw de bodem dit toelaat. Ervaring leert ons dat in de regel vroeg bemesten vroeg gras geeft.  Helaas zijn hier geen garanties op te geven.

 

Het zodebemesten gebeurt met een 12.500 liter tank met daaraan een 6.75 meter brede zodebemester.

 

Maart

Ook in deze maand zijn we vaak nog druk met het uitrijden van de dierlijke mest. Grasland proberen we in februari in grote lijnen klaar te hebben maar altijd kan het weer roet in het eten gooien - immers: 'maart roert zijn staart!' - zodat we ook deze maand soms nog druk zijn met de mest.

Verder is het deze maand het streven om de drijfmest en/of vaste mest uit te rijden op de percelen waar de vroege gewassen komen zoals suikerbieten, zomergerst of groentes.

 

Het wegrijden van de vaste mest...

 

April

Het gezegde 'april doet wat ie wil' is een feit wat we elk jaar opnieuw aan den lijve ondervinden. Deze maand kunnen we het prachtigste voorjaarsweer hebben met zomerse temperaturen. Maar evengoed valt er sneeuw en/of is er nog regelmatig nachtvorst.

Door de bank genomen worden deze maand de bieten gezaaid, de zomergerst gezaaid en de allervroegste aardappelen gepoot. Voorwaarden voor dit alles is uiteraard dat de bodem voldoende draagkrachtig moet zijn, maar ook dat de bodemtemperatuur al enigszins stijgende is.

Met een gunstig voorjaar is april ook de maand dat het eerste gras 'tegen het mes loopt'. Dat wil zeggen; er wordt een begin gemaakt met de dagelijkse winning van gras om vers te vervoederen. Daarnaast kan deze maand vaak ook het Italiaans raaigras, en soms zelfs het Engelse raaigras gewonnen worden om in te kuilen. 

 

Het dagelijks gras winnen om vers te vervoederen aan de dieren 

 

Wanneer het lukt het om het Italiaans raaigras deze maand te oogsten, is het nog prima mogelijk om de stoppel te scheuren en er nog mais te zaaien.

 

Hiermee frezen wij de grasstoppel fijn waardoor deze makkelijker te bemesten is met een bouwlandbemeser en ook makkelijker te ploegen is