AKKERBOUW EN MELKVEEHOUDERIJ

GAAN BIJ ONS HAND IN HAND

NEEM CONTACT OP

AKKERBOUW

 

Generaties geleden vond men overal gemengde bedrijfjes; wat koeien, kippen, varkens en daarnaast diverse teelten van voedergewassen.

Henk's ouders zijn hier in principe altijd aan vast blijven houden. In plaats van zich te specialiseren in een tak, is er tot tegenstelling van de varkens en de kippen, altijd plaats en tijd gebleven voor diverse akkerbouwteelten, zoals suikerbieten, granen en aardappelen.

Ook Henk heeft deze akkerbouwgenen meegekregen en heeft zodoende de akkerbouw nooit onder laten sneeuwen door de veeteelt. In de jaren 1998 tot 2005 is de akkerbouw zelfs sterk uitgebreid. In samenwerking met twee collega's werd er middels grondruil, samenwerking en teeltuitbestedingen, jarenlang grootschalig suikerbieten, aardappelen, granen en diverse groentes geteelt.

Lees meer

Melkveehouderij

 

 

Van oorsprong herbergde ons bedrijf een veestapel zoals die overal voorkwam indertijd hier in de streek: het Maas Rijn IJsel vee (MRIJ).

In 1985 werd er voorzichtig begonnen met het Holsteinras (HF). Belangrijkste reden was toch wel om het uierbeeld te verbeteren. Daarlangs was de bijbehorende produktieaanleg uieraard ook mooi meegenomen.

De eerste Holsteinkruislingen voldeden volledig aan onze verwachting; mooie uiers, hoge produktie, en tevens meteen een dier zo gebouwd, dat indertijd in onze ogen wenselijk was. Helaas bleek na het doorkruisen met het Holsteinras, dat er steeds meer een dier ontstond, wat naast haar superieure melkaanleg en uiervorm, ook minpunten met zich meedroeg. De eerste lebmaagdraaïingen deden haar intrede.

 Lees meer